Добре дошли на уебсайта на Фармацевтичен факултет при Медицински Университет-СофияИсторияОбучениеСтруктураИзследванияПриемПрепраткиЗа студентите

  Фармацевтичен Факултет- София  

 

Сертификат за качеството на обучение

 

Управление на качеството

 

Списъци на регистрираните студенти за  допълнителната (платена)  изпитна сесия, за изпитите, провеждани в периода 21.09-25.09.2020

List of registered students for  the additional (paid) examination session for exams in the period 21.09-25.09.2020

 

Важно! За студентите от 5 курс за учебната 2020/2021 г. Избор на свободно избираема дисциплина (СИД)

Уважаеми студенти, за учебната 2020/21 г. следва да се регистрирате за (само) една от предложените свободно избираеми дисциплини

Регистрацията приключва на 30.09 (сряда ) в 10 часа. Списъците на записалите се студенти за съответен СИД, ще бъде публикуван, само фак.№ , в срок до 2.10.202, 17часа.

Регистрация за СИД

 

Important! For 5th year students for the academic year 2020/2021. Choice of  free elective course (SID)
Dear students, for the academic year 2020/21 you must register for (only) one of the proposed free elective courses
Registration ends on 30.09 (Wednesday) at 10 am. The lists of the enrolled students for the respective course will be published, only faculty №, by 2.10.202,5  p.m.

Registration for elective subject

 

График и регистрация   за септемврийската допълнителна (платена) изпитна сесия  за изпити в периода  21.09- 2.10.2020 г

Schedule and registration for the September additional (paid) exam session for exams in the period 21.09-2.10.2020

 

ТЕМИ ЗА полагане на колоквиум по фармакология след приключен преддипломен стаж - 2020

График за провеждане на колоквиуми със студенти завършили 6-месечният, преддипломен  стаж в аптека- 15.09-23.09

 

Предварителен разпис на учебните занятия за студентите по фармация- зимен семестър 2020/2021 учебна година

Preliminary syllabus for  students taught pharmacy in English- Winter semester 2020/2021

 

студентска информационна система

 

заповед D-036/20.02.2020 за такси за СДО

 

Правила за работа на комисията,относно Национална програма "Млади учени и постдокторанти

Протокол 2 стипендии докторанти ПМС 90

Списък БГ докторанти ПМС 105

Списък чужд. докторанти ПМС 105

Калкулатор за изчисляване на докторантски субсидии

 

Предоставени услуги, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс

Services provided under Article 28 of the Administrative Procedure Code

 

От учебната 2019-2020 година стартира обучение по международна магистърска програма по „Оценка на здравните технологии с фармакоикономика“ с участието на преподаватели от 10 университета, от Фармацевтичен факултет и ФОЗ на МУ София.

За повече информация, кандидатстване и срокове за записване моля вижне приложената рекламна брошура

 

конкурс -"млади учени и постодокторанти"- Протокол №2

 

конкурс - национална научна програма "млади учени и постодокторанти"

 

Какво трябва да знаят еразъм преподавателите в медицински университет-софия?

 

Admission of foreign citizens to Medical University – Sofia

 

Процедура за признаване на професионалната квалификация в Република България  на студенти завършили фармация на английски език

 

Правилник за осигуряване на безопасни условия на труд/обучение във фармацевтичен факултет при МУ-София

Regulations TO Ensure safe labour/education conditions in the faculty of pharmacy- medical university of sofia

 

Правилник за вътрешния трудов ред на фармацевтичен факултет при МУ-София

 

 

 

 

Деканат за студенти обучавани на български език

Тел. 02 9236 504

Е-mail : dekanat1@pharmfac.mu-sofia.bg

 

Деканат за студенти  обучавани на английски език

Тел. 02 9236 579

E-mal: dekanat2@pharmfac.mu-sofia.bg 

 

документи за записване на новоприети студенти

75 години фармацевтично образование- 66 години фармацевтичен факултет на МУ-София

     

spacer


www.bulgaria.com
България

       

     

Телефонен указател

Протоколи от заседанията на Факултетния съвет

Протоколи от заседанията на Общото събрание

Управление на качеството

Следдипломно обучение

Докторантури и докторски програми

Обяви

Предложения

Държавни изпити

Научни форуми

Доклади от научни форуми

Конкурси

Архив 
 
Катедри

Технология на лекарствените средства с Биофармация

Фармакогнозия и Фармацевтична ботаника

Фармацевтична химия

Химия

Фармакология, фармакотерапия и токсикология

Организация и икономика на фармацията

 

spacerdot 

spacer

Сградата на Фармацевтичен факултет
 

Фармацевтичният факултет става част от Медицински Университет- София  през 1995. Фармацевтичният факултет чества своята 50 годишнина през 2001 г. Във фармацевтичния факултет са обособени шест катедри, в три от които се преподават фундаментални дисциплини (неорганична, аналитична и органична химия, физикохимия, фармацевтична ботаника и математика). В останалите  катедри е организирано обучение по специалните фармацевтични дисциплини (Технология на лекарствата и Биофармация, Фармакогнозия (Фитохимия), Фармацевтична химия и Фармацевтичен анализ, Фармакология и токсикология, Социална фармация) Медицинските дисциплини се преподават от съответните катедри към Медицински Университет- София.

 

Местоположение
 

Вижте по-голяма карта
Сградата на Фармацевтичния факултет се намира в идеалния център на София, на 50 m от Патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" и на около 150 m от Българския парламент, непосредствено до паметника на Апостола на свободата Васил Левски.

 

Патриаршеска катедрала Св. Александър Невски

 

 

Адрес за кореспонденция:

Фармацевтичен факултет

ул. Дунав №2

София 1000

 

Сметка:

IBAN: BG07 BPBI 7940 3163 9834 03

BIC: BPBIBGSF

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

бул. Дондуков 4-6

1000, София, България

 

 

Important information for English training students V-th year

СТОП ТЕСТОВЕ/STOP TESTS

Доклад на комисията за оценка и поддържане качеството на обучението (СОПКО) към ФФ,МУ-София

Правилник за устройството и дейността на Фармацевтичен факултет при МУ-София- изменение и допълнение

Учебен план

Уреждане на студентското положение- извадка от правилника за организиране и провеждане на учебната година

 

webmaster@pharmfac.net