Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

 

Държавни изпити 2019 -Редовна сесия

 

Faculty of Pharmacy- Medical University of Sofia

 

State exams 2019- Regular session

 

 

 

Списък с регистрираните  по модули студенти

 

 

моля проверете коректността на  регистрацията си !!!

 

 При необходимост от допълнителна  информация или последващи действия , можете да се обръщате към Деканат 1 (студенти обучавани на български език , в работно време)

 

Редовната сесия започва на 14.10.2019 и завършва на 15.11.2019 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

LIST OF THE REGISTERED STUDENT FOR STATE EXAMS-REGULAR SESSION

 

Please contact Dean`s OFFICE (DECANAT2-SECRETARY, floor 2) if you need an additional information or clarification!

 

The regular session starts on 14/10/2019 and ends on 15/11/2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда:

ФХ и ФА- Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ

ФФТ- Фармакология, фармакотераапия и токсикология+ Фармакогнозия

СФ- Социална фармация и фармацевтично законодателство

ТЕХ- Технология на лекарствените средства с биофармация

Legend:

PC and PA- Pharmaceutical chemistry and pharmaceutical analysis

PPT- Pharmacology, pharmacotherapy and toxicology + Pharmacognosy

SP - Social pharmacy and pharmaceutical legislation

T- Pharmaceutical technology and biopharmacy

 

 

 

Изпитна програма за студенти изучаващи фармация на български език

Изпитът ще се провежда в библиотеката на ФФ

Examination program for students studuing pharmacy in English

The exam will be conducted in room 223 (second floor)

 

Модул 1

Модул 2

Module 1

Module 2

 

Сутрин 8:30 ч.

Следобед 14:00 ч.

Сутрин 8:30 ч.

Следобед 14:00 ч.

Morning 8:30 h

Afternoon 14:00 h

Morning 8:30 h

Afternoon 14:00 h  
           

 

 

 

14.10.2019

СФ

22.10.2019

ФХ и ФА

 

15.10.2019

ФХ и ФА

14.10.2019

PPT

 

29.10.2019

SP

 

23.10.2019

SP

15.10.2019

T

 

29.10.2019

ТЕХ

 

23.10.2019

ФФТ

31.10.2019

СФ

22.10.2019

T

 

7.11.2019

PC and PA

 

 

31.10.2019

PPT

 

7.11

ФФТ

 

 

11.11.2019

ТЕХ

 

 

 

 

11.11.2019

PC and PA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модул 3

 

Модул 4

 

Module 3

 

Module 4

 

 

Сутрин 8:30 ч.

Следобед 14:00 ч.

Сутрин 8:30 ч.

Следобед 14:00 ч.

Morning 8:30 h

Afternoon 14:00 h

Morning 8:30 h

Afternoon 14:00 h  

 

16.10.2019

ТЕХ

17.10.2019

ФФТ

25.10.2019

ТЕХ

16.10.2019

SP

4.11.2019

PC and PA

 

17.10.2019

PC and PA

 

25.10.2019

SP

 

 

 

24.10.2019

СФ

5.11.2019

ФХ и ФА

13.11.2019

СФ

24.10.2019

PPT

 

13.11.2019

PPT

 

5.11.2019

T

 

 

4.11.2019

ФФТ

12.11.2019

ФХ и ФА

 

 

12.11.2019

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модул 5

 

Модул 6

 

Module 5

 

     

Сутрин 8:30 ч.

Следобед 14:00 ч.

Сутрин 8:30 ч.

Следобед 14:00 ч.

Morning 8:30 h

Afternoon 14:00 h      

18.10.2019

ФХ и ФА

6.11.2019

СФ

 

 

 

21.10.2019

СФ

6.11.2019

PPT

18.10.2019

T

     

28.10.2019

ФФТ

14.11.2019

ТЕХ

 

29.10.2019

ФХ и ФА

 

28.10.2019

PC and PA

     

 

 

15.11.2019

ФФТ

7.11.2019

ТЕХ

 

14.11.2019

SP

     

 

 

 

 

 

 

     

Модул 7

 

Модул 8

 

         

Сутрин 8:30 ч.

Следобед 14:00 ч.

Сутрин 8:30 ч.

Следобед 14:00 ч.

 

 

     

21.10.2019

ФФТ

14.10.2019

ТЕХ

25.10.2019

ФХ и ФА

17.10. 2019

СФ

         

8.11.2019

ФХ и ФА

30.10.2019

СФ

13.11.2019

ТЕХ

5.11.2019

ФФТ

         

 

 

 

 

         

 

 

 

 

         

Модул 9

 

Модул 10

         

Сутрин 8:30 ч.

Следобед 14:00 ч.

Сутрин 8:30 ч.

Следобед 14:00 ч.

 

 

 

 

 

15.10.2019

СФ

23.10.2019

ФХ и ФА

16.10.2019

ФХ и ФА

4.11.2019

СФ

         

31.10.2019

ТЕХ

11.11.2019

ФФТ

24.10.2019

ТЕХ

           

 

 

12.11.2019

ФФТ