Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

 

Държавни изпити- 24.02.2021- 2.03.2021

 

Допълнителна, платена, изпитна сесия

 

 

Регистрация за Държавен изпит по Фармакогнозия, фармакология и токсикология

Регистрацията  Ще приключи в 13:30 ч., на 23.02, вторник.

 

важно!  Таксата за явяване на  един държавен изпит е  в размер на  90 лв, за български студенти и 120 лв За чуждестранни студенти, обучавани на български език.

Сумите се превеждат само по банков път. Платежните документи следва да бъдат сканирани или снимани с мобилен телефон и (задължително) изпращани, на имейл: dekanat1@pharmfac.mu-sofia.bg, не по-късно от един ден преди датата на изпита.

Възможно е превеждане на необходимата сума за явяване на няколко изпита, да става с едно платежно нареж дане.

Моля посочвайте в текста на платежното нареждане за явяване на държавен изпит по коя дисциплина/и е преведена съответната сума, датата на която искате да се явите и факултетен №.

Банкова сметка за нареждане на преводите:

IBAN: BG07 BPBI 7940 3163 9834 03

BIC: BPBIBGSF

Юробанк България АД

 

 

Държавен изпит Начало
ФХ и ФА- 24.02 (сряда) 14:00 ч.
ФФТ- 25.02 (четвъртък) 14:00 ч.
Т- 26.02 (петък) 14:00 ч.
СФ- 1.03 (понеделник) 14:00 ч.
ФФТ- 2.03 (вторник) 14:00 ч.

 

Легенда:

ФХ и ФА- Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ

ФФТ- Фармакогнозия ,Фармакология и токсикология

СФ- Социална фармация и фармацевтично законодателство

Т- Технология на лекарствените средства с биофармация