Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

 

Поправителна  Септемврийска Изпитна Сесия

 

САМО ЗА СТУДЕНТИ ИЗУЧАВАЩИ ФАРМАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

31.08-18.09.2020 г.

 

 

Електронната Регистрация За  обявените изпитни дати приключва на 26.08, сряда  в 12:00 ч.

 

Списъците със записани за съответната дата и дисциплина студенти, само по фак. № ще бъдат публикувани, поетапно, от 28.08, петък

 

 

Висша математика

Клинична химия Биофармация и фармакокинетика

Аналитична химия

Фармацевтична химия

Броматология

История на фармацията

Фармацевтичен анализ Фармакотерапия
Обща и неорганична химия Медицински изделия Хигиена и екология
Статистически методи във фармацията Фармакология Фармакоикономика
Латински език Социална фармация и фармацевтично законодателство Фармакогнозия I част
Информационни технологии Технология на лекарствените форми I част Фармакогнозия II част

Органична химия

Технология на лекарствените форми част II Токсикология
Физикохимия с колоидна химия Фармацевтична ботаника  

 

 

 

Уважаеми студенти,

 

Моля въвеждайте само фак. № (Не въвеждайте име, Фамилия или други лични данни ! )

 

Моля, не се регистрирайте по два пъти или повече за определен изпит, защото така заемате местата за записване на други студенти.

 

Подобни прояви, както и опити за заличаване на регистрация на други, регистрирали се вече  студенти, при изчерпване на свободните места, за съответния изпит ще бъдат щателно проследявани и съответните извършители ще бъдат санкционирани административно  и порицавани публично !

 

Списъците с регистрираните за ДИ  студенти (само по фак. №) ще бъдат публикувани, възможно, най-скоро , след тяхното обработване

 

 

С оглед ограничаване на лошите практики при записване за Изпит, Ви препоръчваме, настоятелно, да се  регистрирате/си създадете предварително, безплатен профил на сайта

 

https://doodle.com/

 

за да предотвратите потенциалната възможност някой да заличи/изтрие направена от Вас регистрация за избраната от ВАС дата за изпит