Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

 

допълнителна Изпитна Сесия

 

ЗА СТУДЕНТИ ИЗУЧАВАЩИ ФАРМАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

13.10-22.10.2021 г.

 

График - 1 курс

График - 2 курс

График - 3 курс

График - 4 курс

График - 5 курс