Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

 

Редовна изпитна сесия- 26.01.2021- 26.02.2021

 

 

 

График за влизане в сградата

 

22.02-26.02.2021

Аналитична химия - 22.02
Обща и неорганична химия - 22.02

Фармацевтична ботаника-23.02

Фармацевтична ботаника- 24.02
Фармацевтична ботаника-25.02
История на фармацията - 23.02
Фармацевтичен анализ-24.02
Фармацевтична химия - 24.02
Биофармация и фармакокинетика - 25.02
Фармакогнозия I- 23.02
Фармакогнозия I- 24.02
Фармакогнозия II- 25.02
Фармакология- 23.02
Фармакология- 24.02
Фармакология- 25.02
Фармакотерапия- 26.02
Фармакотерапия- 4.03
Социална фармация- 24.02
ТЛФ I част- 23.02
ТЛФ II част- 23.02
ТЛФ I част - 1.03
ТЛФ II част - 1.03