Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

 

Управление на качеството

Резултати от анкетни проучвания

2014

 

 

01.01.2014- 30.06.2014 1.07.2014- 31.12.2014
   
АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ  АНКЕТИ [А] ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ 
АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ОРГАНИЧНА ХИМИЯ  АНКЕТИ [А] ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ 
АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ  АНКЕТИ [А] АНАЛИЗ НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И МЕТАБОЛИТИ В БИОЛОГИЧНИ СРЕДИ
АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФИЗИКОХИМИЯ  АНКЕТИ [A] ФАРМАКОЛОГИЯ
АНКЕТА ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ АНКЕТИ [B] БРОМАТОЛОГИЯ
АНКЕТА ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ  АНКЕТИ [B] 10 ДИСЦИПЛИНИ
  АНКЕТА ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАКОЛОГИЯ 
  АНКЕТИ 1 КУРС
  АНКЕТА ДОКТОРАНТИ  БOTAНИIKA
  АНКЕТА ДОКТОРАНТИ  ФАРМАКОГНОЗИЯ И ФИТОХИМИЯ 
  АНКЕТИ ДОКТОРАНТИ  ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ
  АНКЕТА ДОКТОРАНТИ  ФАРМАКОЛОГИЯ
 

АНКЕТА ДОКТОРАНТИ  ТОКСИКОЛОГИЯ 

  АНКЕТА ДОКТОРАНТИ  ТЕХНОЛОГИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ФОРМИ И БИОФАРМАЦИЯ