Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

 

Управление на качеството

Резултати от анкетни проучвания

2019

 

 

01.01.2019- 30.06.2019 1.07.2019- 31.12.2019
   
АНКЕТИ- [А] ДИСЦИПЛИНА ФАРМАКОИКОНОМИКА

ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАЦЕВТИЧНА БОТАНИКА 01.07.2019-31.12.2019

АНКЕТИ [B] ДИСЦИПЛИНА ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ

ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАКОГНОЗИЯ  I ЧАСТ  01.07.2019-31.12.2019

АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ

ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАКОГНОЗИЯ  II  ЧАСТ 01.07.2019-31.12.2019

АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ АНАЛИЗ НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И МЕТАБОЛИТИ В БИОЛОГИЧНИ СРЕДИ

АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАКОЛОГИЯ  01.07.2019 31.12.2019

АНКЕТИ АНГЛО - ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА И КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ 01.01.2019 - 01.07.2019

АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ТОКСИКОЛОГИЯ  01.07.2019 31.12.2019

АНКЕТИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАКОТЕРАПИЯ 01.07.2019 - 31.12.2019

АНКЕТИ специализанти

АНКЕТИ [A] ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ  01.07.2019-31.12.2019

АНКЕТИ стажанти

АНКЕТИ [А] ФАРМАЦЕВТИЧНА БОТАНИКА 01.07.2019-31.12.2019

ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ за проучване и оценяване на степента на удовлетвореност на студентите

AНКЕТИ [А] ФАРМАКОГНОЗИЯ  I ЧАСТ 01.07.2019-31.12.2019

 

АНКЕТИ [А] ФАРМАКОГНОЗИЯ  II ЧАСТ 01.07.2019-31.12.2019

 

АНКЕТИ [A] ФАРМАКОЛОГИЯ 01.07.2019 - 31.12.2019

 

АНКЕТИ [A] ТОКСИКОЛОГИЯ  01.07.2019 31.12.2019

 

АНКЕТИ [A] ФАРМАКОТЕРАПИЯ  01.07.2019 - 31.12.2019

 

АНКЕТИ [B] ДИСЦИПЛИНА БРОМАТОЛОГИЯ  01.07.2019 - 31.12.2019

 

АНКЕТИ 10 ДИСЦИПЛИНИ  01.07.2019-31.12.2019

 

AНКЕТИ KAНДИДАТ - СТУДЕНТИ  01.07.2019-31.12.2019

 

АНКЕТИ 1 КУРС 01.07.2019-31.12.2019

 

AНКЕТИ УНИВЕРСИТЕТСКИ СТАЖАНТИ  01.07.2019-31.12.2019

 

AНКЕТИ СТАЖАНТИ АНГЛО ОБУЧЕНИЕ  01.07.2019-31.12.2019

 

АНКЕТИ РЕАЛИЗАЦИЯ  01.07.2019-31.12.2019

 

АНКЕТИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА КАДРИ  01.07.2019-31.12.2019