Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

 

Управление на качеството

Резултати от анкетни проучвания

2019

 

 

01.01.2019- 30.06.2019 1.07.2019- 31.12.2019
   
АНКЕТИ- [А] ДИСЦИПЛИНА ФАРМАКОИКОНОМИКА Ще бъдат публикувани 01.2020
АНКЕТИ [B] ДИСЦИПЛИНА ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ Ще бъдат публикувани 01.2020
АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ Ще бъдат публикувани 01.2020
АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ АНАЛИЗ НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И МЕТАБОЛИТИ В БИОЛОГИЧНИ СРЕДИ Ще бъдат публикувани 01.2020
АНКЕТИ АНГЛО - ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА И КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ 01.01.2019 - 01.07.2019 Ще бъдат публикувани 01.2020
АНКЕТИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ Ще бъдат публикувани 01.2020
АНКЕТИ специализанти Ще бъдат публикувани 01.2020

АНКЕТИ стажанти

Ще бъдат публикувани 01.2020

ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ за проучване и оценяване на степента на удовлетвореност на студентите

Ще бъдат публикувани 01.2020