Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

Следдипломно обучение в системата на здравеопазването

 

 
 

 

Важно съобщение !!! 27.08.2018 г. 

Предстоящият модул за специалност по "Фармакология и фармакотерапия" ще се проведе от 03- 07.9.2018 в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" гр. София вместо в ИСУЛ.  Специализантите следва да се явят на 03.9.2018 г. (понеделник) в 10 ч. в болницата. Водещ лектор: Проф. д-р Зоя Спасова, дм, клиника по Гастроентерология

График за провеждане на  тематичните модули за следдипломно обучение (СДО) за 2018 г.

Изисквания за представяне на материал за самостоятелна подготовка(реферат, казус, тезис, курсова работа и др.)

 

Забележка: За допълнителна информация може да се обръщате към проф. Илко Гетов, дф (Тел. 029.236.587, e- mail: igetov@pharmfac.net)- отговорник за СДО  на Фармацевтичен факултет при МУ-София или маг. фарм. Светла Радонова 029.236.574