Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

 

Допълнителна (платена) Септемврийска Изпитна Сесия

 

 

Списъци на регистрираните студенти за изпитите от допълнителната (платена)  изпитна сесия за изпитите, провеждани в периода 21.09-25.09.2020

 

История на фармацията - 23.09

Аналитична химия 24.09 Медицинска биохимия 25.09 

Фармакоикономика 23.09

Органична химия 24.09 Фармацевтичен анализ- 25.09

Фармацевтична химия 23.09

Медицинска микробиология- 24.09 Фармакогнозия I част 25.09
Социална фармация 23.09 ТЛФ II част 24.09 Фармакология 25.09
ТЛФ I част 23.09   Физика и биофизика 25.09
    Физикохимия с колоидна химия 25.09