Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

Държавни изпити 2021-Редовна сесия

 

Faculty of Pharmacy- Medical University of Sofia

State exams 2021- Regular session

 

Списък на регистрираните студенти по модули

List of registered students by modules

Модул 1 Модул 2
Модул 3 Модул 4
Модул 5 Модул 6
Модул 7  
Module 1 Module 2