Конспекти  за държавните изпити

 

 

1. Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ *

2. Социална фармация и фармацевтично законодателство*

Важно! Въпрос №19 (Взаимоотношения на фирмите с бюджета и данъчни задължения) отпада от конспекта за ДИ по "Социална фармация и фармацевтично законодателство" за  държавна изпитна сесия 2012.

3. Технология на лекарствените средства с биофармация*

4. Фармакология, фармакотерапия и токсикология*

5. Фармакогнозия*

*Изказваме специална благодарност на  ръководителите на катедри: Професор доктор Пламен Пейков, Професор Генка Петрова, дфн, Професор доктор Николай Ламбов, Професор Николай Данчев, Проф. Стефан Николов, дфн  за предоставените конспекти за държавен изпит за публикуване на сайта на Фармацевтичен факултет.