Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

 

Поправителна  Септемврийска Изпитна Сесия

 

САМО ЗА СТУДЕНТИ ИЗУЧАВАЩИ ФАРМАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

31.08-18.09.2020 г.

 

 

График за провеждане на изпитите за периода 8.09- 18.09.2020

 

 

 

Аналитична химия 14.09

Латински език 16.09 Фармакоикономика 8.09

Аналитична химия 15.09

Медицински изделия 14.09 Фармакоикономика 14.09

Броматология 11.09

Микробиология 10.09 Фармакогнозия I част 11.09
Клинична химия 16.09 Молекулярна биология 14.09 Фармакогнозия I част 16.09
ТЛФ I част 9.09 Молекулярна биология 15.09 Фармакогнозия I част 18.09
ТЛФ I част 16.09 Органична химия 10.09 Фармакогнозия II част 15.09
ТЛФ II част 10.09 Органична химия 14.09 Фармакогнозия II част 17.09
ТЛФ II част 17.09 Органична химия 16.09 Фармакология 11.09
ОНХ 10.09 Органична химия 18.09 Фармакология 18.09
ОНХ 17.09 Патофизиология 11.09 Фармакотерапия 18.09
Анатомия 8.09 Фармацевтичен анализ 11.09 Физикохимия с колоидна химия 9.09
Физиология 9.09 Фармацевтичен анализ 18.09 Физикохимия с колоидна химия 17.09
Физиология 16.09 Фармацевтична химия 9.09 Физика и биофизика 14.09
Хигиена 14.09 Фармацевтична химия 10.09 Социална фармация 8.09
Латински език 10.09 Фармацевтична химия 15.09 Социална фармация 14.09
Латински език 15.09 Фармацевтична химия 16.09 Токсикология 17.09