Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

 

Поправителна Изпитна Сесия

 

ЗА СТУДЕНТИ ИЗУЧАВАЩИ ФАРМАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

30.08-17.09.2021 г.

 

График - 1 курс

График - 2 курс

График - 3 курс

График - 4 курс

График - 5 курс

 

 

 

Списъци с електронно регистрирани за изпит студенти

 

Аналитична химия

Фармацевтична химия

Фармакоикономика

Обща и неорганична химия

Фармацевтичен анализ Фармакогнозия I част
Латински език Фармакология Технология на лекарствените форми I част

Органична химия

Физикохимия с колоидна химия Технология на лекарствените форми част II
    Социална фармация и фармацевтично законодателство