Syllabus for students taught pharmacy in English

Summer semester 2016/2017

 

IMPORTANT NOTICE!!!

Dear users, in order to see the updated information, please click  on  

Refresh  button of your browser.

Thank you!

Syllabus - 1-st course English training students

Syllabus - 2-nd course English training students

Syllabus - 3-rd course English training students

Syllabus-4-th course English training students

 

 

Разпис на учебните занятия за студенти фармацевти

  Летен семестър 2016/2017 учебна година

Важно!!!

Уважаеми потребители, за да видите обновената информация, моля кликнете върху бутона Презареждане/Зарежда повторно  на Вашия браузър.

Благодаря!

Разпис на учебните занятия за студентите от I курс

Разпис на учебните занятия за студентите от II курс

Разпис на учебните занятия за студентите от III курс

Разпис на учебните занятия за студентите от IV курс

 

 

Забележка:

Разписът на учебните занятия е актуален към датата означена в долния ляв ъгъл на страницата!

За извършени промени в разписа на учебните занятия Ви информира поставената пиктограма

 

 

 

           Последна промяна: 09.02.2017

           Last change: 09.02.2017