график за поправителна сесия 28.08 - 9.09.2017 г.

График

 

 

 

Уважаеми студенти,

Електронното записването за изпит приключи !

Незаписали се все още студенти, или студенти, които са се регистрирали без да посочат нито една желана изпитна дата, следва да се обърнат към Деканата.

 

 За улеснение на регистрацията може да сканирате QR кода с мобилния си телефон

ТЛФ I част

Електронното записване приключи!

 

 

 

ТЛФ II част

Електронното записване приключи!

 

 

 

 

 

Биофармация и фармакокинетика

Електронното записване приключи!

 

 

 

Фармацевтична химия

 

Електронното записване приключи!

 

 

Фармацевтичен анализ

Електронното записване приключи!

 

 

 

 

 

Дата на публикуване: 29.08.2017

Разработено от: Проф. М.Димитров

 

 

 

 

 

Последно обновяване: 29.08.2017 г.