Материали в помощ на студентите

Фармацевтичен Факултет, МУ-София

Катедра "Организация и икономика на фармацията"

 

 

Конспект по "Социална фармация и фармацевтично законодателство" за учебната 2012/13 г.

Конспекти по:

История на фармацията

Фармацевтични грижи

 

  Лекции по "Социална фармация" -  Доц. И. Гетов, д.ф       

Tema 1          Tema 7 

Tema 2          Tema 8   

Tema 3          Tema 9   

Tema 4          Tema 10  

Tema 5          Tema 11

Tema 6          Tema 12

  

Лекции по "Висша математика" -  Проф. П. Симеонов, дмн

Предварителни бележки

Лекция 1

Лекция 2

Лекция 3

Лекция 4

Лекция 5

Лекция 6

Лекция 7

Лекция 8

Лекция 9

Лекция 10

Лекция 11

Лекция 12

Лекция 13 Лекция 14 Лекция 15

Задачи

 

 

Теория на вероятностите и математическа статистика -  Проф. П. Симеонов, дмн

Лекция 1

Лекция 2

Лекция 3

Лекция 4

Лекция 5

Лекция 6

Лекция 7

Лекция 8

Лекция 9

Лекция 10

Лекция 11

Лекция 12

Лекция 13

Лекция 14

Лекция 15

Лекция16 Лекция 17  

 

 

  ТЕМИ за подготовка от стажантите по време на преддипломния стаж  

Учебни материали за подготовка за изпита по"Медицински изделия"         

Последно обновяване : 05.05.2015 г.