Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

 

Държавни изпити 2017 -Редовна сесия

 

Faculty of Pharmacy- Medical University of Sofia

 

State exams 2017- Regular session

 

 

 

Списък на регистрираните студенти за ДИ по модули

 

 

 

Уважаеми студенти,

Записването за Държавните изпити приключи!

Всеки студент е уведомен с персонален е-майл за кой модул е регистриран.

За допълнителна информация, моля обръщайте се към Деканат 1 (Студенти изучаващи фармация на български език)

 

Dear Students,
The registration for state exams is closed, now!

If you need an additional information, please contact  "Dekanat 2" (Secretary).

 

Легенда:

ФХ- Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ

ФФТ- Фармакология, фармакотераапия и токсикология+ Фармакогназия

СФ- Социална фармация и фармацевтично законодателство

ТЕХ- Технология на лекарствените средства с биофармация

Legend:

PC- Pharmaceutical chemistry and pharmaceutical analysis

PPT- Pharmacology, pharmacotherapy and toxicology + Pharmacognosy

SP - Social pharmacy and pharmaceutical legislation

T- Pharmaceutical technology and biopharmacy

 

 

 

Изпитна програма за студенти изучаващи фармация на български език

Изпитът ще се провежда в библиотеката на ФФ

Examination program for students studuing pharmacy in English

The exam will be conducted in room 223 (second floor)

 
Сутрин 8:30 ч.   Следобед 14:00 ч.

Morning 8:30 h

Afternoon 14:00 h

 

Модул 1

 

Модул 2

 

Module 1

Module 2

 

10.10.2017

ТЕХ

10.10.2017

ФФТ

10.10.2017

PC

10.10.2017

SP

 

16.10.2017

ФФТ

16.10.2017

ФХ

16.10.2017

SP

16.10.2017

T

 

20.10.2017

СФ

20.10.2017

ТЕХ

20.10.2017

PPT

20.10.2017

PC

 

25.10.2017

ФХ

25.10.2017

СФ

25.10.2017

T

25.10.2017

PPT

 

Модул 3

 

Модул 4

 

Module 3

 

Module 4

 

 

30.10.2017

ТЕХ

30.10.2017

ФФТ

30.10.2017

SP

30.10.2017

PC

 

03.11.2017

СФ

03.11.2017

Начало на изпита: 12:30 h

ТЕХ

03.11.2017

PC

03.11.2017

The exam wil start at 12:30 h

PPT

 

07.11.2017

ФФТ

07.11.2017

ФХ

07.11.2017

T

07.11.2017

T

 

15.11.2017

ФХ

15.11.2017 Начало на изпита: 8:30 h в зала 314 (етаж 3)

СФ

15.11.2017

PPT

15.11.2017

SP

 

Модул 5

 

Модул 6

 

Module 5

 

Module 6

 

 

19.10.2017

ТЕХ

19.10.2017

ФХ

19.10.2017

PPT

19.10.2017

SP

 

24.10.2017

СФ

24.10.2017

ФФТ

24.10.2017

PC

24.10.2017

T

 

31.10.2017

ФФТ

31.10.2017

СФ

31.10.2017

SP

31.10.2017

PC

 

06.11.2017

ФХ

06.11.2017

ТЕХ

06.11.2017

T

06.11.2017

PPT

 

Модул 7

 

Модул 8

 

Module 7

 

Module 8

 

 

12.10.2017

ФХ

12.10.2017

СФ

12.10.2017

T

12.10.2017

PPT

 

18.10.2017

ФФТ

18.10.2017

ФХ

18.10.2017

SP

18.10.2017

T

 

26.10.2017

СФ

26.10.2017

ТЕХ

26.10.2017

PPT

26.10.2017

PC

 

02.11.2017

ТЕХ

02.11.2017

ФФТ

02.11.2017

PC

02.11.2017

SP

 

Модул 9

 

Модул 10

 

         

13.10.2017

ФХ

13.10.2017

ФФТ

         

23.10.2017

ФФТ

23.10.2017

ФХ

         

09.11.2017

СФ

09.11.2017

ТЕХ

         

16.11.2017

ТЕХ

16.11.2017

СФ