Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

 

Държавни изпити 2018 -Редовна сесия

 

Faculty of Pharmacy- Medical University of Sofia

 

State exams 2018- Regular session

 

 

Уважаеми студенти,

 

 

 

Списък на студентите регистрирани за ДИ

 

Списък

 

 

 

Моля проверете регистрацията си в списъка и при необходимост пишете на dimitrov.milen@gmail.com

 

Незаписалите се студенти за модул за явяване на Държавни изпити, ако все още има такива, могат също да контактуват на посочения мейл.

 

 

 

Dear Students,
 

Online registration is over, now !

 

 list of the registered students for state exams
 

If you still not registered, please contact  by mail: dimitrov.milen@gmail.com
 

 

Легенда:

ФХ- Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ

ФФТ- Фармакология, фармакотераапия и токсикология+ Фармакогназия

СФ- Социална фармация и фармацевтично законодателство

ТЕХ- Технология на лекарствените средства с биофармация

Legend:

PC- Pharmaceutical chemistry and pharmaceutical analysis

PPT- Pharmacology, pharmacotherapy and toxicology + Pharmacognosy

SP - Social pharmacy and pharmaceutical legislation

T- Pharmaceutical technology and biopharmacy

 

 

 

Изпитна програма за студенти изучаващи фармация на български език

Изпитът ще се провежда в библиотеката на ФФ

Examination program for students studuing pharmacy in English

The exam will be conducted in room 223 (second floor)

 
Сутрин 8:30 ч.   Следобед 14:00 ч.

Morning 8:30 h

Afternoon 14:00 h

 

Модул 1

 

Модул 2

 

Module 1

Module 2

 

15.10.2018

ТЕХ

15.10.2018

ФФТ

15.10.2018

PC

15.10.2018

SP

 

22.10.2018

ФФТ

22.10.2018

ФХ

19.10.2018

SP

19.10.2018

T

 

26.10.2018

СФ

26.10.2018

ТЕХ

24.10.2018

PPT

24.10.2018

PC

 

31.10.2018

ФХ

31.10.2018

СФ

30.10.2018

T

30.10.2018

PPT

 

Модул 3

 

Модул 4

 

Module 3

 

Module 4

 

 

29.10.2018

ТЕХ

29.10.2018

ФФТ

29.10.2018

SP

29.10.2018

PC

 

16.11.2018

СФ

17.10.2018

ТЕХ 

17.10.2018  14:00h

PC 14:00 h

17.10.2018  8:30 h

PPT

 

07.11.2018

ФФТ

07.11.2018

ФХ

07.11.2018

T

07.11.2018

SP

 

18.10.2018

ФХ

15.11.2018 

СФ

13.11.2018

PPT

13.11.2018

T

 

Модул 5

 

Модул 6

 

Module 5

 

     

19.10.2018

ТЕХ

19.10.2018

ФХ

18.10.2018

PPT

     

24.10.2018

СФ

25.10.2018

ФФТ

25.10.2018

PC

     

30.10.2018

ФФТ

6.11.2018

СФ

31.10.2018

SP

     

05.11.2018

ФХ

12.11.2018

ТЕХ

06.11.2018

T

     

Модул 7

 

Модул 8

 

         

16.10.2018

ФХ

16.10.2018

СФ

         

23.10.2018

ФФТ

23.10.2018

ФХ

         

6.11.2018

СФ

30.10.2018

ТЕХ

         

14.11.2018

ТЕХ

05.11.2018

ФФТ

         

Модул 9

 

             

17.10.2018

ФХ

             

25.10.2018

ФФТ

             

08.11.2018

СФ

             

15.11.2018

ТЕХ