Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

 

Държавни изпити- 11.01.2021- 29.01.2021

 

 

 

списъци с регистрирани студенти  ЗА ДИ

 

Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ- 11.01
Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ- 14.01
Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ- 25.01
Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ- 28.01
 
Социална фармация и фармацевтично законодателство-13.01
Социална фармация и фармацевтично законодателство-18.01
Социална фармация и фармацевтично законодателство-20.01
Социална фармация и фармацевтично законодателство-29.01
 
ФФТ-18.01
ФФТ- 22.01
ФФТ- 27.01
ФФТ- 29.01
 
Технология на лекарствените форми и биофармация-12.01
Технология на лекарствените форми и биофармация- 15.01
Технология на лекарствените форми и биофармация- 21.01
Технология на лекарствените форми и биофармация- 25.01