Всички текстове или части от текст, както и изображения на тази страница са притежание на автора и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Потребителите   не могат да копират, възпроизвеждат, редактират и използват информацията на тази страница за търговски цели без знанието и писменото разрешение на автора. Всички права са запазени. При поставяне на препратка към страницата е задължително позоваването на автора и неговото предварително съгласие!
Съдържание
Анотация
Учебна програма
Реализация     
Начало

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

           

 

 

 

 

 

 

 

 

АНОТАЦИЯ

 

  • Настоящият цикъл лекции е предназначен за студенти по фармация и е съгласуван с учебната програма по дисциплината ТОКСИКОЛОГИЯ

 

 

  • Курсът по токсикология има за цел, студентът по фармация, въз основа на получената информация и знания в областта на токсикологията, да може да се включи по-ефективно в процеса на оптимизиране и безопасност на лекарствената терапия и превенция на лекарствената злоупотреба