Всички текстове или части от текст, както и изображения на тази страница са притежание на автора и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Потребителите   не могат да копират, възпроизвеждат, редактират и използват информацията на тази страница за търговски цели без знанието и писменото разрешение на автора. Всички права са запазени. При поставяне на препратка към страницата е задължително позоваването на автора и неговото предварително съгласие!
Съдържание
Анотация
Учебна програма
Реализация     
Начало

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

           

 

 

 

 

 

 

 

Реализация

 

  • ррt презентациите са оформени съвместно с  маг. фарм. д-р Магдалена Кондева -Бурдина, Катедра по  Фармакология, фармакотерапия и токсикология, ФФ, МУ,София

 

  • Web дизайн на презентациите  на страницата на Фармацевтичен факултет е реализиран от гл. асистент маг. фарм. Милен Димитров, Катедра по Технология на лекарствата и Биофармация, ФФ,  МУ, София